Hoe stap je uit de operatie en ga je in een helikopterview?

Datum

Hoe stap je uit de operatie en kijk je met een helicopterview?

 

Tijd voor een volgende vraag over eigenaarschap. We kregen bovenstaande vraag op ons bord. 

Wat een prachtige vraag. Deze vraag kent een paar implicaties. De eerste is dat de vragensteller in de operatie zit. De achterliggende implicatie is dat dit niet zo handig is als je wil sturen op eigenaarschap. De tweede is dat kijken met een helikopterview ‘een goed ding’ is. Overzicht is een fundament om te gaan sturen op eigenaarschap.

De eerste is interessant en voor veel leidinggevenden herkenbaar. Eigenaarschap impliceert dat je team of je medewerker zelfstandig tot prachtige resultaten komt, hiervoor verantwoordelijkheid neemt, en daar waar nodig leert. Als je als leidinggevende zelf in de operatie zit, doe je feitelijk zijn of hun werk. Dat is verleidelijk om een aantal redenen. Soms heeft het te maken met de liefde voor de operatie en dat eigenlijk niet los willen of kunnen laten. Soms heeft het te maken met ‘weten hoe het gaat en wat er gedaan moet worden’. De meeste leidinggevenden zijn niet op die positie benoemd zodat ze niet langer de operatie konden verzieken: meestal waren ze bovengemiddeld goed in die operatie. Competent zijn in de operatie staat het ontwikkelen van eigenaarschap soms in de weg. Het kan helpen omdat je dan beter kan kijken en betere vragen kan stellen dan een manager die geen pepernoot verstand heeft van de operatie, maar voor je het weet vervalt het in overnemen, tips geven en micromanagement.

Hoe wordt je competent in het hebben van een helikopterview als het gaat om sturen op eigenaarschap?

Allereerst vind ik dat je het mentale model over eigenaarschap scherp en paraat moet hebben. De 8 factoren van eigenaarschap moet je kunnen dromen: verbinding, verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen, teamvertrouwen, resultaatgerichtheid, proactiviteit, rolduidelijkheid en lerend vermogen. Eigenlijk mag je niet verder lezen tot dat je deze 8 uit je hoofd kent…

Een goede exercitie is de volgende:

Schrijf een resultaat op van je team / medewerker dat in jouw ogen achterblijft bij de verwachtingen. Schrijf heel concreet zowel het verwachte als het werkelijke resultaat op.

Schrijf hierna alle betrokkenen op: de medewerker / het team om de medewerker heen / cruciale collega team leden / overige teamleden / jij als leidinggevende / een leverancier / een klant. Pak er voor deze helikopter exercitie een stuk of vijf.

Als je niet al koffie of thee gepakt hebt is dit een goed moment. Per betrokkene heb je zeker een A4’tje nodig.

Maak een mindmap: betrokkene in het midden, de 8 factoren van eigenaarschap er om heen. Sta dan stil bij hoe de 8 factoren er uit gezien hebben bij die betrokkene bij het tot stand komen van het achtergebleven resultaat.

Maak er aantekeningen bij. Noteer vragen die je hebt als je een blinde vlek hebt (en geloof me, die heb je: doe geen aannames, je weet het of je weet het niet, beide is oké).

Basisvragen zijn: schortte er iets aan de factor? Geeft dat een verklaring waarom het resultaat niet gerealiseerd is?

Voorbeelden:

 

  • Hoe betrokken was de persoon / het team bij het resultaat? (verbinding)
  • Had de persoon / het team een scherp beeld bij het te verwachten resultaat? (resultaatgerichtheid)
  • Zijn er acties niet ondernomen / beslissingen niet genomen als gevolg van onzekerheid? (zelfvertrouwen)
  • Wanneer had de persoon / het team in de gaten dat het resultaat niet gehaald ging worden en is er toen geleerd? (lerend vermogen)
  • Had de persoon het juiste beeld van zijn of haar rol tijdens het proces om te komen tot het resultaat? (rolduidelijkheid)
  • Was er een incident tijdens het proces om te komen tot het resultaat en reflecteerde de persoon / het team op haar / hun eigen aandeel of werd de ‘schuld’ buiten zichzelf gelegd? (verantwoordelijkheid)

 

Het vraagt rust, concentratie en scherpte om deze vragen te genereren en daar waar je informatie / beelden hebt, deze te noteren.

Je krijgt op deze manier, zittend in je helikopter, een rijkdom aan informatie en vragen. Dat geeft een fundament om te gaan sturen. Een auto besturen waarbij alle ramen geblindeerd zijn, en je navigatie noch weet wat je bestemming is noch weet waar je je op dit moment bevindt: dat is best lastig.

We doen bij Performance Mattersdeze analyses in directieteams / MT’s. We krijgen keer op keer terug hoe waardevol dat is. Als je hier interesse in hebt, bel me op 06-53317467 of stuur me een appje.

 

Frans Wijngaarden

Werken aan jouw eigenaarschap?

Bestel nu jouw exemplaar van het boek ‘Eigenaarschap’. 

Ruim 200 dagen in de top 100 van Managementboek.nl