Eigenaarschap nemen voor je eigen resultaten is wat we graag willen zien bij medewerkers en teams. In de dagelijkse realiteit van mijn boeiende werk als consultant is dat een onderwerp dat vaak aan de orde komt: er zit veel meer in dan er uit komt, resultaten zijn minder mooi dan ze zouden kunnen zijn, er wordt niet met elkaar gesproken over de resultaten op een manier die tot leren leidt.

Eigenaarschap creëren is een van de mooiste dingen die je als leidinggevende voor je medewerker kunt doen: hij of zij gaat resultaten voor elkaar krijgen die tot nu toe nog niet gerealiseerd werden.

Hoe doe je dat? Je krijgt gegarandeerd succes met de volgende must-do’s:

#1: Wees helder en inspirerend: ‘kan ik op je rekenen?’

Prachtige resultaten beginnen bij een medewerker die een heel helder en concreet beeld heeft wat van hem of haar verwacht wordt en hier commitment voor afgeeft.

Te vaak zie ik dat de leidinggevende denkt dat het volstrekt helder is wat er van een medewerker verwacht wordt en dat dan vervolgens blijkt dat dit bij de medewerker helemaal niet zo duidelijk is. Weet je zeker dat het navigatiesysteem van jouw medewerker op ‘Rome’ is ingesteld en niet ‘een grote stad in het zuiden van Europa’?

Helderheid is de helft. Commitment is de andere helft. De taal die je hiervoor kunt gebruiken is: kan ik op je rekenen?

Die checkvraag wordt vaak niet of niet expliciet gesteld. Als je deze vraag stelt en je krijgt een helder ‘ja’ dan heb je een mooi begin gemaakt met het creëren van eigenaarschap.

#2: Spreek vroegtijdig aan en wees zelf aanspreekbaar.

Soms zie je als leidinggevende simpelweg niet het resultaat dat je van iemand verwacht had. Cruciaal is wat je dan doet: bespreek je het of negeer je het? Als je dit soort ‘momenten van de waarheid’ laat lopen als leidinggevende dan brokkelt het eigenaarschap snel af. Je geeft onbedoeld de boodschap af: het is oké zo. Aanspreken is een pakket van helder zijn wat je verwacht had en wat je zag aan resultaat. Daarnaast checken of iemand zelf ook vond dat hij daar eigenaar van was, waardevrij onderzoeken hoe de aanpak van de medewerker was, samen kijken naar een solide plannetje voor de toekomst, en het borgen van toekomstige performance.

Maar wees ook zelf aanspreekbaar! Eigenaarschap ontwikkelen bij anderen betekent altijd ook zelf eigenaarschap laten zien. Zelf het voortouw nemen, hand in eigen boezem steken als er een keer iets niet helemaal loopt zoals je had verwacht en altijd opbouwend aanspreekbaar zijn voor de resultaten en het gedrag dat je zelf laat zien.

Zoals Robert Frost ooit zei: ‘When you blame others, you give up your power to change’

#3: Laat de medewerker een verslag maken van de eigen ontwikkeling.

Het voeren van een gesprek als hierboven is een van de meest inspirerende contactmomenten die je met je medewerkers kunt hebben. Als je het goed doet…..

Je bouwt verder aan mooie resultaten als je jouw medewerker een verslag van het gesprek met jou laat maken. Daarmee toont iemand eigenaarschap voor zijn leerproces.

In de realiteit is het verslag vaak afwezig, of algemeen en vaag, of door de leidinggevende geproduceerd. Het effect op eigenaarschap is daarmee desastreus.