Ik sprak afgelopen week met een leidinggevende die een groep professionals aanstuurt. Hij hoorde m'n verhaal over eigenaarschap aan, en hoe belangrijk het wel niet is om als leidinggevende actief het eigenaarschap van je medewerkers te ontwikkelen als ook van je team als geheel. Zijn reactie was: 'ik werk met professionals hoor, daar hoef ik het eigenaarschap niet van te ontwikkelen'.

Ik zei hem dat hij een gezegend mens was en vroeg hem naar de resultaten van het afgelopen half jaar. 'Best goed, eigenlijk'. Met wat doorvragen kwam het uit op iets tussen de 6 en de 7. Fijn dat de basis op orde was, maar het leek me niet een professioneel team waar een talent graag in zou werken. Voldoende tot ruim voldoende, zeker, maar niet een teamcultuur waar ze met elkaar tot prachtige aansprekende resultaten kwamen.

Ik begon wat vragen te stellen:

  • Heb je met elk van hen een hartscontract afgesloten als het gaat om de resultaten die elk van hen echt graag wil realiseren de komende tijd?
  • Wat is van elk van hen de laatste keer dat ze actief een collega of jou hebben betrokken bij hun professionele leerproces?
  • Delen ze met jou en / of elkaar wat ze spannend en kwetsbaar vinden?
  • Hoe wordt het gevierd als er een 8 of 9 resultaat gerealiseerd is?
  • Hoe neemt het team als team verantwoordelijkheid als het teamresultaat een keer achterblijft?
  • Het werd een geanimeerd gesprek en ik ga nu een traject voorstellen wat we met het team gaan bespreken. Focus is om een team te realiseren waar we van en met elkaar leren en in verbinding tot echt indrukwekkende resultaten komen.

Het werd een geanimeerd gesprek en ik ga nu een traject voorstellen wat we met het team gaan bespreken. Focus is om een team te realiseren waar we van en met elkaar leren en in verbinding tot echt indrukwekkende resultaten komen.

We hebben onlangs een beknopt ebook gemaakt met daarin een aantal handvatten om eigenaarschap te ontwikkelen. Benieuwd? Download het ebook via onderstaande button!