De klant aan het woord

Het management moment van de waarheid in de praktijk

‘In 2018 zijn we met een groep locatiemanagers gestart met “het Management Moment van de waarheid”, verzorgd door Performance Matters’ aldus Nynke Halma, regiomanager ‘Midden’ bij Cosis, een grote zorginstelling in het Noorden van ons land die mensen helpt met een beperking om (weer) grip op het leven te krijgen. ‘En vanwege de aansprekende resultaten zijn we in begin 2019 met een nieuwe groep gestart!‘.

‘Tijdens deze cursus heb ik mogen ervaren welke impact het ontwikkelen van eigenaarschap en het aanspreken op resultaten heeft op mijn groep locatiemanagers’, zo vervolgt Nynke.

Ze heeft bij alle deelnemers aan de cursus veranderingen gezien. Wat haar vooral is opgevallen is dat de deelnemers zich veel bewuster zijn geworden van hun rol: ze zijn vasthoudend, herkennen de ‘bullshitlist’ en spreken medewerkers veel effectiever aan dan voorheen. Daarnaast hebben ze stappen gezet in hun persoonlijke ontwikkeling. Dat heeft geleid tot bewuste keuzes voor bijvoorbeeld een andere baan binnen Cosis en een veel beter inzicht in de eigen mogelijkheden.

“Tijdens deze cursus heb ik mogen ervaren welke impact het ontwikkelen van eigenaarschap en het aanspreken op resultaten heeft op mijn groep locatiemanagers”

‘De manier waarop de cursus is opgezet (een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele coachingssessies) is heel effectief’, aldus Nynke. ‘Er zijn ons prachtige bouwstenen aangeleverd voor het ontwikkelen van eigenaarschap, die ik en mijn medewerkers heel goed kunnen toepassen in onze dagelijkse praktijk. Als ik een tipje van de sluier mag oplichten: wees helder met het beschrijven van het resultaat dat je verwacht en ‘contracteer’ dat met hoofd en hart. Geef verantwoordelijkheid, spreek aan als het resultaat niet is wat je had verwacht en volg op wat je afspreekt. Dat klinkt allemaal heel logisch, maar de praktijk is weerbarstig. Ook bij ons kennen we ‘de waan van de dag’!

Werken aan jouw eigenaarschap?

Bestel nu jouw exemplaar van het boek ‘Eigenaarschap’. 

Ruim 200 dagen in de top 100 van Managementboek.nl