In-Company trainingen en trajecten op maat

In-company aanbod voor leidinggevenden, teams & professionals

Voor iedereen die het zichzelf, zijn team, de organisatie gunt om succesvol te zijn in het halen van resultaten.

T.E.A.M.: Together Everyone Achieves More

Een team dat eigenaarschap toont, kenmerkt zich in de volgende factoren:

  • ze hebben verbinding met en vertrouwen in elkaar.
  • handelen proactief.
  • hebben dezelfde beelden bij hun rollen.
  • nemen verantwoordelijkheid voor hun taak.
  • leren van en met elkaar.
  • werken oplossings- en resultaatgericht. 

Wat dit precies in de praktijk betekent, is voor elk team verschillend.
Het hebben van een eenduidig beeld is de basis voor het creëren van teameigenaarschap?
Die basis vormgeven is iets dat zorgvuldig gedaan dient te worden en vraagt vakmanschap.

Wil jij met je team werken aan teameigenaarschap. Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek. 

Werken met resultaatbeelden. Een krachtig instrument. 

Van professionals en teams wordt steeds meer zelfsturing of zelforganiserend vermogen gevraagd. Hier vorm en inhoud aan geven kan een hele uitdaging zijn.

Het hebben van concrete resultaatbeelden is van groot belang. Vanaf het moment dat je een scherp beeld hebt kun je dit gebruiken om tot succes te komen.

Een scherp resultaatbeeld is helder, concreet en inspirerend voor jou als professional. Het is een basisvaardigheid om hiermee te werken.

Ja, ik wil meer weten over dit traject.

Ja, ik ontvang graag meer informatie over de in-company mogelijkheden. 

Wil je weten wat we met jouw gegevens uit dit formulier doen? Lees dan onze privacyverklaring.

Handboek eigenaarschap

Dit boek gaat over het ontwikkelen van eigenaarschap. Van een ander. Van een groep anderen. Dat kunnen medewerkers zijn, klanten, leerlingen, zorgbehoevenden, ouderen, kinderen of vrienden. Dit boek is dus voor jou als je coach bent, mentor, manager, directeur, leerkracht, ouder of zorgverlener. Eigenaarschap ontwikkelen gaat over dat die ander(-en) meer regie hebben over hun leven en zelf sturen op de resultaten die er voor hen toe doen.

Bestel het 'handboek eigenaarschap' hier

Eigenaarschap

Het stellen van vage doelen, mopperen op de markt, klagen over collega’s, excuses in je hoofd de boventoon laten voeren om maar niet te leren: het gaat na het lezen van dit boek een pijnlijke ervaring worden.

In dit handboek komen concrete en praktische tips aan de orde om systematisch te bouwen aan de
eigenschap die je een beslissende voorsprong gaat geven: eigenaarschap nemen.

Want wat is de motor voor jouw professionele succes? Eigenaarschap!

Bestel het boek Eigenaarschap hier