De klant aan het woord

Corinda haar werkwijze typeer ik als warm, direct, reflecterend en bovenal vertrouwenwekkend met de nodige humor en realiteitszin. Corinda laat haar eigen ‘ik’ zien. Zij helpt de opdrachtgever zonodig bij het helder krijgen van de vraagstelling waardoor vanaf de start de verwachtingen over en weer duidelijk zijn. Verder is Corinda door te zijn zoals zij is in staat het eventuele wantrouwen van het te coachen team/persoon om te zetten in vertrouwen en openheid. Corinda is helder in de resultaten en vooral de weg hoe daar te komen: en die weg mag gedurende de ‘reis’ anders worden.
Kortom ik ben blij dat ik Corinda heb leren kennen en hoop de komende tijd nog regelmatig met haar te mogen samenwerken! Aldus Nynke Halma (MBZD)

Werken aan jouw eigenaarschap?

Bestel nu jouw exemplaar van het boek ‘Eigenaarschap’. 

Ruim 200 dagen in de top 100 van Managementboek.nl