TEAMONTWIKKELING IN-COMPANY

T.E.A.M.: Together Everyone Achieves More

Een team dat eigenaarschap toont, kenmerkt zich in de volgende factoren:

  • ze hebben verbinding met en vertrouwen in elkaar.
  • handelen proactief.
  • hebben dezelfde beelden bij hun rollen.
  • nemen verantwoordelijkheid voor hun taak.
  • leren van en met elkaar.
  • werken oplossings- en resultaatgericht. 

Wat dit precies in de praktijk betekent, is voor elk team verschillend.
Het hebben van een eenduidig beeld is de basis voor het creëren van teameigenaarschap?
Die basis vormgeven is iets dat zorgvuldig gedaan dient te worden en vraagt vakmanschap.

Ontwikkel talentWerken met resultaatbeelden. Een krachtig instrument. 

Van professionals en teams wordt steeds meer zelfsturing of zelforganiserend vermogen gevraagd. Hier vorm en inhoud aan geven kan een hele uitdaging zijn. Het hebben van concrete resultaatbeelden is van groot belang. Vanaf het moment dat je een scherp beeld hebt kun je dit gebruiken om tot succes te komen.

Een scherp resultaatbeeld is helder, concreet en inspirerend voor jou als professional. Het is een basisvaardigheid om hiermee te werken.

 

 

Ja, ik download het hoofdstuk/programma teamontwikkeling

Wil je weten wat we met jouw gegevens uit dit formulier doen? Lees dan onze privacyverklaring.