De klant aan het woord

Openbare Montessorischool De Boog maakt deel uit van Sopoh (Stichting Openbaar Onderwijs Haarlemmermeer), en heeft met het managementteam een traject “eigenaarschap ontwikkelen” doorlopen.

Claar Rekers, directeur van De Boog, aan het woord.

Wat was voor jou de aanleiding om voor Performance Matters te kiezen?

“Performance Matters verzorgde een workshop eigenaarschap op een studiedag van Sopoh. Deze werkwijze gaf mij direct inzicht en handvatten. Deze workshop werd positief ontvangen, en vervolgens bood het bestuur aan alle schoolleiders een coaching- en trainingtraject aan”

“Na dit traject ben ik met Ruud van Es van Performance Matters een maatwerktraject eigenaarschap ontwikkelen gestart voor ons MT. Het MT bestaat uit 3 bouwcoördinatoren, onze intern begeleider en mijzelf”

Welke verwachtingen had je en zijn deze verwachtingen uitgekomen?

“Mijn verwachting van het traject was dat we met dit  traject de bestaande vergadercultuur en structuur konden verbeteren. Deze verwachting is, op een andere manier dan ik verwacht had, uitgekomen. Consultant Ruud van Es is gestart met het bijwonen van een vergadering met het hele team van De Boog. Daaruit bleek dat onderliggend aan de cultuur en structuur het eigenaarschap voor de onderwerpen die op de vergadering besproken werden niet goed belegd was en er onvoldoende rolduidelijkheid was waardoor beoogde resultaten niet volledig werden behaald.  De inzichten hebben uiteindelijk geleid tot een andere samenwerking binnen het mt, met een heldere rolduidelijkheid en een cultuur waarbij we elkaar aanspreken, leren van elkaar en heldere resultaatbeelden hebben”

Wat spreekt je het meeste aan in onze aanpak?

“Het samen met alle betrokkenen analyseren wat er precies gebeurt in de dagelijkse samenwerking, en objectief bespreken wat er moet veranderen om tot het gewenste resultaat te komen. Ruud begrijpt wat nodig is om tot verbetering te komen en legt de vinger op de zere plek. Het maatwerk is ook echt maatwerk, gedurende het traject zijn met succes interventies gedaan die we vooraf niet bedacht hadden. Het contact is flexibel, prettig en op basis van vertrouwen.”

Werken aan jouw eigenaarschap?

Bestel nu jouw exemplaar van het boek ‘Eigenaarschap’. 

Ruim 200 dagen in de top 100 van Managementboek.nl