Visie van Performance Matters

Mooie resultaten die er toe doen

We werken met onze klanten aan toekomstige mooie resultaten. Het gaat niet om de waan van de dag, het blussen van brandjes of de pijn van dit moment. Het gaat om jezelf verbinden aan resultaten die voor jou en jouw organisatie belangrijk zijn, en daar met elkaar aan werken. Het adagium is ‘maak iets van en in je leven’, als professional en als organisatie.

Leren

Leren is dé factor om als organisatie, als team en als professional succesvol te zijn en te blijven. Het vraagt helder hebben wat je kunt en nog niet kunt, aanspreken en aanspreekbaar zijn, bereid zijn te experimenteren, je ongemakkelijk te voelen, te delen, oefenen, open staan voor nieuwe dingen, te leren van (collectieve) ervaringen, naar je eigen aandeel kijken in voor- en tegenspoed, en successen en ontwikkelingen te vieren.

Eigenaarschap

Lerend vermogen is een van de acht elementen van eigenaarschap. De set van 8 factoren geeft een mix die bijdraagt aan prachtige organisaties. Deze elementen zijn verbinding, zelfvertrouwen, teamvertrouwen, verantwoordelijkheid, rolduidelijkheid, pro-activiteit, resultaatgerichtheid en lerend vermogen. Als deze set je aanspreekt nodigen we je van harte uit om met ons te werken.

Leren vraagt tijd en structuur

Ontwikkeling van teams, organisaties en professionals vindt niet plaats in een dag. Er gaat tijd overheen. Leren is gebaat bij een structuur met interventies waardoor er structureel aandacht is voor leren. Variatie in deze interventies is essentieel: groep / event / individuele begeleiding / leren-on-the-job / (digitale) opdrachten / video – opdrachten. Per klant kijken we naar wat passend is.

Werken aan jouw eigenaarschap?

Bestel nu jouw exemplaar van het boek ‘Eigenaarschap’. 

Ruim 200 dagen in de top 100 van Managementboek.nl