5 stappen om de onschatbare waarde van je eigen ervaringen te benutten

Terug naar overzicht

5 stappen om de onschatbare waarde van je eigen ervaringen te benutten

Als je er voor kiest steeds beter te worden in wat je doet ligt er een geweldige bron van inspiratie voor je voeten: Je eigen ervaringen. Eerlijk en objectief terug kijken naar je eigen proces levert je mooie inzichten op. 

In mijn laatste Blog over het professionele moment van de waarheid en het nemen van eigenaarschap hebben we het gehad over het onder ogen zien van deze 3 belangrijke feiten:

1.    Dit is het resultaat dat ik gerealiseerd heb

2.    Dit is het resultaat dat ik van mijzelf verwacht had.

3.    “Ik ben daar verantwoordelijk voor”

De volgende stap in het nemen van eigenaarschap is de analyse van je eigen werkproces. “Hoe is het zo gekomen?”

In deze fase kijk en ontdek je welke invloed jij zelf had op het resultaat. Ook hier is lef voor nodig, het vraagt namelijk van je om gruwelijk eerlijk te zijn naar jezelf. 

Het voordeel van deze oefening is dat het je inzicht geeft  in je eigen acties, hoe jij acteert, beslist, en hoe je omgaat met omstandigheden. En daar kun je  veel van leren.

Dit zijn de stappen die je in dat proces helpen.

1.   Het Uitgangspunt: Welk resultaat had je voor ogen?

Het begint met te weten op welk succes je uit was. Wat wilde je bereiken? Een bepaald aantal klanten binnen halen, het in de markt zetten van dat nieuwe product of het afmaken van dat belangrijke rapport. Het is niet helemaal gelukt, geen ramp, maar wel een professioneel moment van de waarheid. Want je hebt het aangegrepen om jouw eigen verantwoordelijk daarvoor onder ogen te zien.

2.    Maak een film van de gebeurtenissen, van het gehele proces.

Wat je zal helpen de gebeurtenissen concreet te maken is het maken van een mentale film om te kijken hoe je het hebt aangepakt.  Begin met te selecteren hoe je begonnen bent, waar zaten de cruciale beslissingen en welke momenten deden er toe. 

Kijk alleen naar je werkproces. Verlies je niet in verklaringen hoe het allemaal zo gekomen is, waarom je het bijvoorbeeld lastig vindt om beslissingen te nemen, of dat je het in je jeugd al lastig vond anderen aan te spreken. Beperk je alleen tot het proces dat heeft geleid tot je resultaat. Start geen zoektocht naar het verre verleden in deze fase. Dat kan op een ander moment.

Maak je film vanuit verschillende perspectieven, probeer te begrijpen van het effect van jouw handelen om de andere spelers in je film was. Kijk ook door de ogen van een ander. Jouw eigen gedrag heeft veel impact op het uiteindelijke resultaat.

Zoom in op die momenten die echt belangrijk waren voor het resultaat, onderzoek de beelden nauwkeurig en met precisie. Zoom uit op die momenten die minder belangrijk waren.

Slow-motiontechniek toepassen om cruciale momenten kan verhelderend zijn. Wat gebeurde er nou precies in die vergadering, hoe reageerde die ander, met welke houding?

3.    Accepteer dat jijzelf de hoofdrol hebt in de film.

Richt de camera op jezelf. Het gaat niet over “hoe ons bedrijf er niet in slaagde om succesvol te zijn”, of “hoe die klant niet wilde begrijpen dat dit voor hem de beste oplossing was”, het gaat er om hoe jij met de omstandigheden bent omgegaan. Omstandigheden zijn er altijd en overal. Dat zal niet veranderen. 

Alleen door de houding aan te nemen dat “IK”het probleem was kun je leren.

Dus niet: “er is nog geen verbeterde versie van deze software” 

Maar wel: “ik heb er niet voorkunnen zorgen dat er een verbeterede versie is”

Dus niet: “de doorlooptijd is nog te lang”

Maar wel: “ik heb de doorlooptijd nog niet naar gewenste niveau kunnen brengen”

4.   Wat heb je gedaan, besloten, aangenomen en ….. uitgesteld.

Acties, besluiten en aannames hebben een grote impact op het resultaat, door er naar terug te kijken kun je leren hoe je het een volgende keer anders kan doen.

Gedaan:

Heb je dingen gedaan die achteraf gezien niet goed uitpakten?

Heb je dingen te laat gedaan?

Heb je dingen niet gedaan die met de wetenschap van nu wel had moeten doen?

Besloten:

Welke beslissingen heb je genomen die achteraf gezien een enorme impact op het resultaat hadden?

Wie heb je wel, en wie heb je niet betrokken in je proces?

Uitstelgedrag en hulp vragen:

Heb je last van uitstelgedrag? En zo wat was daar het effect van?

Heb je toen voor het eerst besefte dat het resultaat in gevaar kwam om hulp gevraagd?

Aannames:

Welke aannames heb je gedaan die achteraf minder goed uitpakten?

Wat dacht je dat je van anderen kon verwachten?

5.   Hoe zag je zelfmanagement eruit?

Zelfmanagement is onlosmakelijk verbonden met een professionele houding en eigenaarschap. Om dit goed te kunnen is zelfreflectie belangrijk. Steeds beter en onbevooroordeeld naar jezelf leren kijken draagt bij aan toekomstig succes. 

Vragen die je jezelf kunt stellen zijn:

Hoe ben je omgegaan met anderen? Heb je anderen aangesproken wanneer ze niet leverden wat jij verwacht had. Ben je duidelijk genoeg geweest zodat de ander wist wat van hem verwacht werd. 

Soms zit het mee en soms zit het tegen. Hoe ben je omgegaan met tegenslagen? Wat heeft dat met je creativiteit gedaan. Heb je op tijd om hulp gevraagd? Of ben je aan het mopperen geslagen?

Heb je met alle betrokken gedeeld wat het eindbeeld was, en heb je die betrokkenen “gecontracteerd”?

Heb je actief bijgestuurd toen je zag dat de resultaten  anders uitpakten dan je verwachtte?

De kunst is om al deze vragen, zonder verwijt naar jezelf en naar anderen te kunnen beantwoorden. Gewoon kijken naar hoe je het aangepakt hebt.

Wil je meer weten, en leren hoe je dit doet? Neem contact met mij op, en kijk naar de bouwstenen voor eigenaarschap op www.performancematters.nl

Ruud van Es 06-29395100

5 stappen om de onschatbare waarde van je eigen ervaringen te benutten

Wil jij eigenaarschap ontwikkelen?

Wil jij verder sparren naar aanleiding van deze blog? Vul je gegevens in in en wij nemen contact met je op.

Wil je weten wat we met jouw gegevens uit dit formulier doen? Lees dan onze privacyverklaring.

Wil jij eigenaarschap ontwikkelen?

Dat kan met oa. games, leergangen, scans en workshops bij Performance Matters!

Vind onze diensten hier