De klant aan het woord

Dorien van Dijk, vestigingsmanager bij PIDZ, heeft de training Resultaatgericht Leidinggeven van Performance Matters online gevolgd. 

Doordat ze het boek ‘Eigenaarschap, jouw sleutel tot professioneel succes’ had gelezen op aanraden van Corinda werd haar enthousiasme aangewakkerd. Nadat ze de webinar ‘Eigenaarschap ontwikkelen bij anderen’ had gevolgd heeft ze het gelijknamige boek besteld. Hierdoor kreeg het onderwerp eigenaarschap handen en voeten. Dorien wilde ook graag weten hoe dit in de praktijk zou kunnen worden toegepast, en besloot zich in te schrijven voor de training Resultaatgericht Leidinggeven. Dit was een schot in de roos.

Deze doelstellingen behalen zouden veel (werk)plezier opleveren, omdat gewenste resultaten dan vaker werkelijkheid zouden worden. Maar wat hield Sjoerd tot voor kort nog tegen om deze resultaten te halen?

“Ik ging vaak uitleggen wat er allemaal gebeurd was en waarom het niet gelukt was de gemaakte afspraken na te komen. Ik had vaak wel een ‘ja maar’ klaarliggen. Dit hielp mij niet bij het tot stand brengen van mijn doelen.”

“Hierdoor wordt het steeds natuurlijker om eigenaarschap in de praktijk te herkennen en bij het team te ontwikkelen”

Ik vraag Dorien naar haar ervaring omtrent de training. “De training wordt gegeven door Gijs Den Engelsman. Hij is heel kundig in het mensen tot nadenken zetten over wat je wilt. Of je resultaatbeeld helder is en in welke fase van het ‘management moment van de waarheid’ je je bevindt. Door te reflecteren aan de hand van eigen ingebrachte praktijkvoorbeelden ging de theorie steeds meer leven. Ik groeide ook mede doordat de setting prettig en veilig was. Hierdoor wordt het steeds natuurlijker om eigenaarschap in de praktijk te herkennen en bij het team te ontwikkelen”.

Tijdens het volgen van de training heeft Dorien veel inzichten gekregen. Ik ben benieuwd naar de inzichten en vooral naar wat ze door de inzichten die ze heeft opgedaan anders is gaan doen. “Wat al na de eerste trainingsdag veranderde was mijn tempo om dingen te willen veranderen. Ik dacht dat ik zelf altijd wel een helder beeld had waar ik heen wilde. Ik heb ingezien dat ik dat eigenlijk helemaal niet zo helder had. Nu check ik of resultaatbeelden helder zijn (visualiseren voor mezelf).

Ik heb hele mooie hulpmiddelen gekregen die ik elke dag kan gebruiken: het supertrio om mezelf scherp te zetten en een ander verantwoordelijkheid te laten erkennen; in rust bekijken hoe iemand invulling heeft gegeven aan zijn of haar eigenaarschap door het werkproces in kaart te brengen en daarna te coachen om te komen tot resultaat. Dat geeft energie.

Deze energie gunt Dorien iedereen die ‘wil werken in een kring van vertrouwen, verantwoordelijkheid en veiligheid en dan ook echt invulling wil geven aan deze begrippen. Ik raad de training Resultaatgericht Leidinggeven aan iedereen aan die betekenisvolle resultaten wil halen!’

Werken aan jouw eigenaarschap?

Bestel nu jouw exemplaar van het boek ‘Eigenaarschap’. 

Ruim 200 dagen in de top 100 van Managementboek.nl