Quickscan psychologische veiligheid

Psychologische veiligheid op de werkvloer is van groot belang. Het bepaald onder andere hoe succesvol en gemotiveerd de medewerkers binnen de organisatie zijn. 

Wanneer er geen of weinig psychologische veiligheid aanwezig is, stagneert kwaliteit, motivatie en betrokkenheid. Dat draagt bij aan hogere verzuim cijfers. Laat je dat niet overkomen. 

Wil jij weten hoe het met de psychologische veiligheid in jouw organisatie/team is gesteld. Doe dan de gratis QuickScan.