De klant aan het woord

Shared Service Center-ICT (SSC-ICT) ministerie van Binnenlandse zaken

‘Van betekenis zijn voor de ander: dat is één van mijn drijfveren’, zegt Corinda van der Wal, consultant bij Performance Matters. ‘Daar kan ik hele verhalen over vertellen. Maar veel interessanter is het wanneer klanten zelf vertellen welke betekenis begeleiding van Performance Matters voor hen heeft gehad.’

In dat kader interviewt zij Daniëlla Buring van SSC-ICT over het begrip ‘eigenaarschap’ 

“Eigenaarschap betekent voor mij dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn ontwikkelingen de keuzes die ik maak’

Daniëlla vertelt:” Eigenaarschap betekent voor mij persoonlijk al mijn hele leven dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn eigen ontwikkeling, de keuzes die ik maak en de stappen die ik zet.

In mijn werk betekent het voor mij dat ik in de rol/functie die ik heb verantwoordelijk ben voor het behalen van de doelen die we met elkaar stellen. Dat ik hierbij verwacht van collega’s en de afdeling/teamleden dat we in samenwerking met elkaar professioneel handelen en met hun inzet en specifieke expertise werken aan de realisatie van die doelen.  Dat ik hen aanspreek op de punten die nog niet goed gaan en met hen spar over hoe het anders kan”.

Zij en haar collega’s hebben de mogelijkheid gekregen zich verder te ontwikkelen in het thema eigenaarschap. Om effectiever te komen tot resultaten die ertoe doen. “De begeleiding/coaching van Performance Matters heeft mijn kijk op eigenaarschap aangescherpt”, aldus Daniëlla.

Aangescherpt verondersteld dat er een verandering heeft plaatsgevonden. Op de vraag welke verandering Daniëlla heeft aangebracht in haar werk zegt ze het volgende:” Ik neem meer regie op de voortgang op de gestelde doelen, signaleer en bespreek het met de betrokken stakeholders, teamleider, specialisten. Hierin spreek ik mijn verwachtingen uit en ontstaat er commitment voor het halen van de beoogde resultaten.  Ik houd beter het overzicht, ik trek de verantwoordelijkheid niet naar mezelf toe en laat het waar het hoort”. 

Dit is een mooi rijtje van wat Daniëlla door bewustwording anders is gaan doen. Het doel van een leidinggevende is vaak tweeledig. Enerzijds medewerkers tot groei en bloei laten komen en anderzijds organisatiedoelstellingen halen. Dat is voor Daniëlla niet anders.

Over wat de begeleiding door Performance Matters heeft opgeleverd, vertelt zij het volgende: “Met hulp van de coachingsgesprekken met Corinda heb ik op de juiste punten/plekken meer specifieke (team)coaching georganiseerd met als doelstelling om de team(s) te laten groeien en het mogelijk te maken om de jaardoelen te behalen.

Verder heeft het mij geleerd om strakker te zijn in het maken van de afspraken, de voortgang te monitoren op het realiseren van de gestelde doelen en waar nodig collega’s, teamleden en ook mezelf aan te spreken op mijn verantwoordelijkheden en de voortgang op mijn eigen afspraken.”

Groeien in het vak van leidinggevende, een uitdaging die alleen maar leuker wordt als je tools in handen hebt om dit zo goed mogelijk te doen!

“Corinda is een goede coach die goed luistert, snel door heeft welk advies, ondersteuning of coachingsbehoefte nodig is”

Tot slot vraag ik Daniella nog wat ze als waardevol heeft ervaren en wat ze anderen zou willen aanraden met betrekking tot resultaatgericht werken en eigenaarschap ontwikkelen.

Daniëlla geeft hier een uitgebreid en voor mij prachtig antwoord op. “Wat ik waardevol vond in mijn praktijksituatie is dat Corinda door haar openheid en handelswijze een goede sfeer creëert waarin je met haar zeer goed kan sparren. Ze luistert goed, heeft snel door welk advies, ondersteuning, coachingsbehoefte nodig is en hier speelt ze goed op in”, aldus Daniëlla.

Wat zou je anderen aanraden als het gaat over eigenaarschap en resultaatgericht werken?

“Op het moment dat je in je organisatie, op de afdeling of in je team ziet dat de gestelde doelen herhaaldelijk niet worden gehaald: onderzoek dan in je organisatie op de verschillende lagen wat er aan de hand is. Wanneer men op meerdere plekken met diverse excuses komt of er naar anderen wordt verwezen, dan is de kans groot dat eigenaarschap en resultaat gericht werken onvoldoende is ontwikkeld, geborgd in de organisatie. Het is dan nuttig om de aanpak van Performance Matters te ervaren.  

Werken aan jouw eigenaarschap?

Bestel nu jouw exemplaar van het boek ‘Eigenaarschap’. 

Ruim 200 dagen in de top 100 van Managementboek.nl