Teamontwikkeling

Terug naar overzicht

Teamontwikkeling

Van teams wordt meer en meer verwacht. De tendens blijft dat er eerder minder dan meer managementlagen zijn en komen, dat veel verantwoordelijkheid bij het team komt te liggen, en dat in een wereld waar veranderingen over elkaar heen buitelen.

  1. Teams komen tot mooiere resultaten dan een stel individuele professionals

Dit besef is lang niet altijd bij elke professional die deel uitmaakt van een team aanwezig. Niet elk teamlid heeft een helder besef van het team als team en de resultaten die mogelijk zijn om als team te realiseren.

De focus ligt op hun eigen resultaten, bijdrage. Dat is op zich prima en begrijpelijk, maar daarmee wordt ondergewaardeerd wat de kracht van het team als team kan zijn. Dit wordt sterker bij resultaten die op de middellange termijn liggen. Het adagium ‘alleen ga ik sneller, samen komen we verder’, daar zit wel wat in.

  1. Het team is een factor om aan boord te willen blijven….of niet

We leven in een wereld waar mensen in veel sectoren schaars zijn. Onderwijs, zorg, bouw, IT, het zijn maar een paar voorbeelden. De focus ligt bij veel organisaties op werving en recruitment, niets is te gek om nieuwe mensen te vinden.

Het binden van de goede mensen die nu in de organisatie rondlopen is minstens zo belangrijk. Onderschat hierbij de kracht van een goed team niet. Het zijn vaak de betere mensen die zien dat ze in een team werken dat minder goed werkt en hun conclusies trekken.

  1. De manier waarop nogal wat teams zichzelf sturen is beperkt

Zelfsturing van teams is al lang een thema. In meer of mindere mate is de wens dat teams zichzelf sturen om tot verwachte resultaten te komen (en het liefst nog een beetje meer). Dat lijkt eenvoudig maar de realiteit is weerbarstig. Alle groep dynamische processen rondom inclusie, macht, openheid, vertrouwen, ze tieren in de praktijk welig rond, en het liefst een tikkie onder de oppervlakte. Deze processen hebben invloed op hoe goed het team stuurt op haar resultaten. Het vraagt (soms begeleide) ontwikkeling om deze tegen het licht te houden, samen te bespreken en zo ontwikkeling mogelijk te maken.

Dit staat nog los van afspraken over rollen, verantwoordelijkheden, spelregels, omgangsvormen, bevoegdheden, die lang niet altijd duidelijk zijn en/of effectief ingezet om te sturen om de prachtige resultaten die het team mogelijk zou kunnen realiseren.

  1. Het leervermogen van een team is cruciaal, en vaak onderbenut.

Teamontwikkeling is een hoofdstuk en vak apart. Het vraagt nogal wat van een team om open van en met elkaar te leren in het kader van de resultaten die het team op de korte en middellange termijn heeft laten zien. Winnende teams worden steeds beter doordat ze van en met elkaar leren. De kwaliteit van dit leren is van doorslaggevend belang. Ik zie bij klanten steeds meer procedures zoals agile, scrum, dag- en weekstarts, bordsessies. Dit is zeker een goede stap, en vraagt aandacht om de kwaliteit er van steeds beter te laten worden.

  1. Bespreken, aanspreken, doorspreken, daar valt voor veel teams nog een wereld te winnen.

Een toetssteen voor de kwaliteit van een team is of en hoe teamleden elkaar aanspreken en zich laten aanspreken. Gebeurt dit, is het effectief, is het normaal, leren we er van?

Het vraagt een behoorlijk volwassen team om dit goed te laten verlopen. Veel teams of individuele teamleden kijken toch als het spannend wordt naar de manager, of hebben soms ingesleten patronen ontwikkeld om het bespreekbaar maken van de onderlinge samenwerking eerder te vermijden dan op te pakken.

In ons nieuwe boek ‘eigenaarschap ontwikkelen bij anderen’ is een hoofdstuk over teameigenaarschap opgenomen. Download hier het hoofdstuk als teamontwikkeling bij jou een thema is.

Teamontwikkeling

Wil jij eigenaarschap ontwikkelen?

Wil jij verder sparren naar aanleiding van deze blog? Vul je gegevens in in en wij nemen contact met je op.

Wil je weten wat we met jouw gegevens uit dit formulier doen? Lees dan onze privacyverklaring.

Wil jij eigenaarschap ontwikkelen?

Dat kan met oa. games, leergangen, scans en workshops bij Performance Matters!

Vind onze diensten hier