De klant aan het woord

Een bedrijf waar men belang hecht aan het leveren van kwalitatief goede zorg met onze“HappyNurses"

Berthina Peenstra is teamcoach bij HappyNurse.

Over het team waar ze samen met haar collega verantwoordelijk voor is zegt zij het volgende:” We werken in een klein team in de zorg. Daarbij hebben we met verschillende mensen en verschillende meningen te maken.We zijn een jong team en bestaan een jaar in deze formatie. Daarbij moet iedereen zijn weg nog vinden, en zijn er verschillende opvattingen over belangrijke zaken. Bijvoorbeeld over hoe we professioneel communiceren met de cliënt”

Dit leidde tot het zoeken naar een coach/trainer die het team de ontwikkeling kon laten doormaken die gewenst is. Zo kwam Berthina samen met haar collega bij Performance Matters terecht. 

“We zijn een jong team dat zijn weg nog moet vinden”

“Een stevige basis krijgen waarop we verder kunnen bouwen”

Over het gewenste resultaat na de teamcoaching zegt Berthina het volgende:” We wilden graag een stevige basis krijgen waarop we als teamcoaches verder kunnen bouwen: dat ieder teamlid handvatten heeft om verder te kunnen groeien. Dat we allemaal dezelfde richting uit werken.  Als teamcoaches zouden we extra handvatten willen krijgen waarmee we het team beter kunnen sturen. Daarom hebben we Corinda ingeschakeld”.

 

“Na de eerste sessie was er al gelijk een andere sfeer in het team”

 

Inmiddels zijn er twee van de drie teamsessies met Performance Matters geweest en kijkt Berthina terug op de resultaten die al behaald zijn:”Na de eerste sessie was er al gelijk een andere sfeerin het teamen er is duidelijkheid ontstaan wat er wel en niet van elkaar verwacht wordt. De pijnlijke plekken zijn ter sprake gebracht, op een duidelijke maar prettige manier. Corinda voelt snel aan waar knelpunten liggen en bespreekt dit inhet team. Ze biedt daarin veiligheid voor het team. Mijn verwachtingen zijn overtroffen”. 

Werken aan jouw eigenaarschap?

Bestel nu jouw exemplaar van het boek ‘Eigenaarschap’. 

Ruim 200 dagen in de top 100 van Managementboek.nl